erenler diyarı
  KENZÜL ARŞ DUASI
 

KENZUL ARŞ ve KADEH DUASI

Korkuya, hastalığa, cinlere, hırsızlığa karşı bu duanın okunması faydalıdır.

KENZUL ARŞ ve KADEH DUASI

Lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * lâ ilâhe illallâhul hakemul adlul metîn * rabbunâ ve rabbu âbâinel evvelîn * lâ ilâhe illâ ente subhâneke innîkuntu minez zâlimîn * lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumîtu ve huve hayyul lâ yemûtu ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masîru ve huve alâ kulli şey’in kadîr * ve bihî nesteînu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhu şukran li ni’metih * lâ ilâhe illallâhu ikrâran bi rubûbiyyetih * ve subhânallâhi tenzîhen li azametih * es’elukellâhumme bi hakkı ismikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenâbı mîkâîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî semmeyte bihî munkerran ve nekîran aleyke yâ rabb * ve bihakkısmike ve esrârı ibâdike aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî telekkâhu âdemu lemma hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte duâehu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşı aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel furkâni aleyke yâ rabb * ve bihakkısmike ilâ muntehâ rahmetike alâ ibâdike aleyke yâ rabb * ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmu fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlu fe necceytehu minez zebhi aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishaku fe kadayte hâcetehu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdu aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbu fe radedte aleyhi basarahu ve veledehu yûsufe aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvudu fe cealtehu halîfeten fîl ardı ve elente lehul hadîde fî yedihî aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî deâke bihî suleymânu fe a’taytehul mulke fîl ardı aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâ bihî eyyûbi fe necceytehu minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnu meryeme fe ahyeyte lehul mevtâ aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetumraetu fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemma câvezûl bahra aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemma meşâ alel mâi aleyke yâ rabb * ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedun sallâllâhu aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke yâ rabb * inneke entel kerîmul kebîr * hasbunallâhu ve ni’mel vekîl * ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * ve sallâllâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellem.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=