erenler diyarı
  ZİKİR
 

 

                ZİKİR
 
 
 
Allahû Tealâ bütün sistemleri Kur’ân-ı Kerim’de 7’li olarak kurmuş. 7 tane gök katına mukabil 7 tane yer katı var. Allahû Tealâ bir insanın manevî tekâmülünü 7 safhaya ayırmış:
1-     Allah’a ulaşmayı dilemek (3. basamak)
2-     Mürşide tâbiiyet (14. basamak)
3-     Ruhu Allah’a ulaştırmak (21. basamak)
4-     Fizik vücudu Allah’a teslim etmek (25. basamak)
5-     Nefsi Allah’a teslim etmek (26. basamak)
6-     Muhlis olmak (27. basamak)
7- İradeyi de Allah’a teslim ederek, Allahû Tealâ tarafından irşada memur ve mezun kılınmak.
7 tane safha, İslâm’ın 7 safhası…
Öyleyse Allahû Tealâ’nın dizaynına baktığımız zaman yer katmanlarının da 7 tane olduğunu görüyoruz. Yer katmanları da aynı standartlara uygun olarak, 7 katman hüviyetinde yaratılmış.
Gök katları:
1. gök katı: Açıkta yapılan secdenin bulunduğu kesim.
2. gök katı: Suvarılma havuzlarının bulunduğu kesim.
3. gök katı: 2 katlı bir köşk mescit.
4. gök katı: Beyt-ül Makdes’in aslı.
5. gök katı: Beyt-ül Haram’ın aslı.
6. gök katı: Allah’ın boyasıyla boyanma, sıbgatullah olma mahalli.
7. gök katı: Buraya kadar olan dikey yolculuğun yatay hüviyete döndüğü ve 7 ayrı âlemden oluşan bir statü.
1. âlem: Kader hücreleri
2. âlem: Ümmülkitap
3. âlem: Kudret denizi
4. âlem: Makam-ı Mahmud 
5. âlem: Divan-ı Salihîn
6. âlem: Zikir hücreleri
7. âlem: Yolun sonu; Sidretül Münteha’ya ulaşıp dikey bir yolculukla Allahû Tealâ’ya ulaşmak. Sidretül Münteha ve Allah’ın Zat’ının bulunduğu âlem.
Öyleyse bu 7 rakamı her tarafı kuşatmış vaziyette.
İşte böyle bir muhteva içerisinde, zikirle alâkalı olan statüye baktığımız zaman 7 ayrı yerde zikrin yapılması lâzımgeldiğini görüyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru:
1- Fenâ makamı
2- Beka makamı
3- Zühd makamı
4- Muhsinler makamı
5- Ulûl’elbab makamı
6- İhlâs makamı
7- Salâh makamı
7 tane makam, insan vücudunda da var ve adları şöyle:
1- Kalp
2- Ruh
3- Sır
4- Hafi
5- Ahva
6- Letaif-i nefs
7- Letaif-i ruh
7’li sistem bütün boyutlarda yerini almış.
İşte konumuz zikir ve zikir için de vücudumuzda 7 tane ayrı merkez var:
1- Sol göğsün altı. Burası zikrin başlangıç noktasıdır, 1. gök katını ifade eder.
2- Sağ göğsün altı, 2. gök katını ifade eder. Zikrin de 2. boyutudur.
3- Sol göğsün üstü, 3. gök katını ifade eder.
4- Sağ göğsün üstü. 4. gök katını ifade eder.
5- Köprücük kemiklerinin birleştiği yer. Burası 5. gök katını ifade eder.
6- İki kaşın orta noktası, 6. gök katını ifade eder.
7- Saçlarla alnın birleştiği yer, 7. gök katını ifade eder.
Kâinat tam bir insan vücudu şeklinde dizayn edilmiştir. Allah, insanı da Kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse insan vücudu, Allah’ın dizayn ettiği bu kâinattaki en üst seviye yaratıktır. Ne demek istiyoruz? Allah’a insandan daha yakın bir yaratık olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allahû Tealâ insana ruh üfürmüş. İnsanın ruhu var. Allahû Tealâ her doğan insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor:      
 
-32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
 

 

 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: şiyar ( fehmi_market63hotmail.com ), 20.02.2014, 07:50 (UTC):
allah razı oslun ki sizin gibileri karşımıza çıkrtı biz bunları yaşadık allahu teala inşalah bütün insanlara bunları yaşatır sizleri çok sewiyoruzBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=